Infrastructure as a Service (IaaS)

Státní instituce pro standardy a technologie definuje model služeb Infrastructure as a Service (IaaS) jako: "The capability provided to the consumer is to provision processing, storage, networks, and other fundamental computing resources where the consumer is able to deploy and run arbitrary software, which can include operating systems and applications. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure but has control over operating systems, storage, and deployed applications; and possibly limited control of select networking components (e.g., host firewalls)." [1] s.3

Volný překlad: "Spotřebitel má zajištěno zpracování, uložiště, síť a další důležité výpočetní zdroje, na kterých má možnost nasadit a spustit libovolný software (tím mohou být operační systémy a aplikace). Spotřebitel nemůže nijak spravovat ani ovládat cloudovou infrastrukturu ležící na nižší vrstvě, ale má kontrolu nad operačními systémy, uložištěm a nasazenými aplikacemi a případně má i omezenou kontrolu nad vybranými prkvy sítě (např. hostitelské brány firewall)."


Bibliography
1. MELL, Peter a Timothy GRANCE. Z: NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. [online]. Gaithersburg: U.S. Department of Commerce, September 2011 [cit. 2012-05-05]. Special Publications, 800. 800-145. Dostupné z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License