Informatika

"Informatika (z anglického Informatics) je multidisciplinární obor, jehož předmětem je tvorba a užití informačních systémů v podnicích a společenstvích, a to na bázi informačních a komunikačních technologií."[1] s.17


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License