Informační systém podniku

"Informační systém (z anglického Information system, zkráceně IS) podniku je systém pro sběr, přenos, uchování, zpracování a poskytování dat (informací, znalostí)1 využívaných při činnosti podniku. Jeho komponentami jsou informační a komunikační technologie, data a lidé. Jeho cílem je efektivní podpora informačních, rozhodovacích a řídících procesů na všech úrovních řízení podniku. Vývoj a provoz IS jsou ovlivňovány organizačními, ekonomickými, právními, sociálními a dalšími aspekty."[1] s.18


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License