Informační a komunikační technologie

"Informační a komunikační technologie (z anglického Information and Communication Technologies, zkráceně ICT1) jsou hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, uchování, zpracování a poskytování informací a pro vzájemnou komunikaci lidí a technologických komponent IS."[1] s.18


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License