Information Technology (IT)

"The use of technology for the storage, communication or processing of information. The technology typically includes computers, telecommunications, Applications and other software. The information may include Business data, voice, images, video, etc. Information Technology is often used to support Business Processes through IT Services." [1] s. 300

Překlad
Informační technologie
"Využití technologie pro uložení, komunikaci a zpracování informací. Technologie typicky zahrnuje počítače, telekomunikace, aplikace a další software. Informace představují údaje businessu, hlasové informace, obrázky, videa apod. Informační technologie jsou často používány jako podpora podnikových procesů prostřednictvím služeb IT." [2] s. 38


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License