Information Security Management (ISM)

"The Process that ensures the Confidentiality, Integrity and Availability of an Organization’s Assets, information, data and IT Services.
Information Security Management usually forms part of an Organizational approach to Security Management that has a wider scope than the IT Service Provider, and includes handling of paper, building access, phone calls, etc., for the entire Organization." [1] s. 300

Překlad
Správa bezpečnosti informací
"Proces odpovídající za zajištění toho, aby důvěrnost, integrita a dostupnost aktiv, informací, dat a služeb IT odpovídala dohodnutým potřebám businessu.
Správa bezpečnosti informací podporuje bezpečnost businessu a má širší rozsah než poskytovatel služeb IT, a zahrnuje manipulaci s dokumenty, přístupy do budov, telefonní hovory atd. pro celou organizaci." [2] s. 38


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License