Incident Management Plan

„Clearly defined and documented plan of action for use at the time of an
incident, typically covering the key personnel, resources, services and
actions needed to implement the incident management process.“ [1] s. 6

Volný překlad:
„Jasně stanovený a dokumentovaný plán pro použití v momentě v krizové situace zahrnuje převážně klíčové zaměstnance, zdroje, služby a
potřebné kroky k realizaci krizové řízení procesu.“

Bibliography
1. BS 25999-2:2007. Business continuity management-2 : Specification. London : British Standards Institution, 2007. 28 s. ISBN 978-0-580-59913-2.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License