Information Security Management (ISMS)

"The framework of Policy, Processes, Standards, Guidelines and tools that ensures an Organization can achieve its Information Security
Management Objectives." [1] s. 300

Překlad
Systém správy bezpečnosti informací
"Rámec politiky, procesů, funkcí, norem / standardů, směrnic a nástrojů zaručující organizaci, že dosáhne svých cílů správy
bezpečnosti informací." [2] s. 38


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License