Implementační úroveň

"Implementační úroveň vyjadřuje pohled na systém ve zvoleném implementačním prostředí (např. data definovaná v příslušném jazyce popisu dat a programy realizované v konkrétním programovacím jazyce). Modely na implementační úrovni musí obsahově vyplývat z technologických modelů."[1] s. 48


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License