Hyper Text Markup Language (HTML)

„A character based language designed for specification of displays for Internet browsers, and for input and communication of data submitted through web page displays.“[1]

Volný překlad:
Znakový jazyk navržený pro zobrazení informací v internetových prohlížečích a pro zadávání a sdílení dat zadaných pomocí webových stránek.

Bibliography
1. CUMMINS, Fred. Building the agile enterprise: with SOA, BPM and MBM. Morgan Kaufmann, 2008. 9780123744456, Strana 292
_h
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License