Hybrid On-Line Analytical Processing (HOLAP)

„HOLAP systémy kombinují ROLAP a MOLAP způsoby získávání dat přímo z datových zdrojů a multldimenzionálních databázi. Data získávaná přímo jsou většinou detailní data s velkým objemem. V multidimenzionální databázi jsou uložena většinou agregovaná data, jejichž získávání je časově náročnější. Kombinací agregovaných dat v multidimenzionálních databázích a možností pracovat s velkým objemem se dosahuje lepšího výkonu takového řešení. “[1] s.107


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_h
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License