Groupware

"Groupware je aplikační programové vybavení, které integruje práci několika spolupracujících nebo kooperujících osob." [1] s.191


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_g
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License