Firewall

"Firewall je hardwarový a softwarový prostředek s vlastní bezpečnostní politikou, autentizačními mechanismy, aplikační bránou (branami) a filtem (filtry) paketů, který logicky a fyzicky odděluje bezpečnou síť, resp. důvěryhodnou síť (zpravidla lokální organizace) od nebezpečné, nedůvěryhodné sítě"[1].s.350


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1, 496 stran .
_f
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License