Facilities Management

"The Function responsible for managing the physical Environment where the IT Infrastructure is located. Facilities Management includes all aspects of managing the physical Environment, for example power and cooling, building Access Management, and environmental Monitoring." [1] s. 298

Překlad
Správa zařízení
"Funkce odpovědná za správu fyzického prostředí, v němž je umístěna infrastruktura IT. Správa zařízení zahrnuje všechny aspekty správy fyzického prostředí, např. napájení a chlazení, správu přístupů do budov a monitorování prostředí." [2] s. 33


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_f
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License