Executive Information System (EIS)

„Představují systémy, které slouží strategickému řízení. EIS systémy pracují jak s interními daty z TPS a MIS systémů, tak i s externími daty. Samotná data pocházejí z delšího časového období. Systémy EIS se zaměřují na zobrazování trendů, a to jak historických, tak tak prognostických. EIS systémy nejsou vyvinuty pro řešení nějakého konkrétního problému, ale pro možnost použití na celou řadu problémů, které se mohou vyskytnout. Důležitou součástí každého EIS systému je intuitivní uživatelsky přehledné komunikační rozhraní“[1] s.78


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License