Event

"An event can be defined as any detectable or discernible occurrence that has significance for the management of the IT Infrastructure or the delivery of IT service and evaluation of the impact a deviation might cause to the services." [1] s.35

Volný předklad:

"Událost může být definována jako jakýkoliv zjistitelný nebo rozpoznatelný případ, který má význam pro řízení IT infrastruktury nebo pro poskytování IT služby. Součástí události je odhad, jaký to může mít vliv na kvalitu poskytování služeb."


Bibliography
1. Velká Británie. Office of Government Commerce, ITIL : Service Operation. 1st ed. London: Stationery Office, 2007, 263 s. ISBN 978-0-11-331046-3.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License