Extraction, Transformation and Loading (ETL)

"ETL (Extraction, Transformation and Loading) je jednou z nejvýznamnějších komponent celého komplexu BI. Běžným označením pro prostředky ETL je rovněž datová pumpa. Jejím úkolem je získat a vybrat (Extraction), upravit do požadované formy a vyčistit (Transformation) a nahrát je do specifických datových struktur, resp. datových schémat datového skladu (Loading)." [1] s.92


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License