Entita

"Entita je reálně existující pojem. V procesním modelování je chápána jako objekt, který má svou statickou (datovou) a dynamickou (procesní) stránku. Datovou složkou tohoto objektu je entita, nebo vztahy datového modelu. Procesní složka tohoto objektu vyjadřuje jeho životní cyklus (uspořádání akcí, které objekt provází, nebo akceptuje v časové/kauzální posloupnosti."[1] s. 257


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License