Enterprise Service Bus (ESB)

"ESB is a standards-based integration platform that combines messaging, web services, data transformation, and intelligent routing to reliably connect and coordinate the interaction of significant numbers of diverse applications across extended enterprises with transactional integrity."[1] s. 1

Překlad:

ESB je založená na standardech integrační platforma, která kombinuje zasílání zpráv, webové služby, transformace dat a inteligentní směrování pro spolehlivé propojení a koordinaci interakce významného množství různorodých aplikací napříč rozsáhlými podniky s transakční integritou.


Bibliography
1. CHAPPELL, David A. Enterprise service bus. 1st ed. Sebastopol: O´Reilly, 2004, s. 1. ISBN 978-0596006754.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License