Enterprise Resource Planning II (ERP II)

"ERP II jsou komplexní řešení aplikačních software zahrnující a kombinující v sobě funkcionalitu a techlogické vlastnosti různých typů aplikací (ERP, CRM, BI, SCM,…). Dosahuje se tím vysoká integrace heterogenních aplikací a jednotné užívatelské rozhraní."[1] s.199


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License