Enterprise Application Integration (EAI)

"Integrace podnikových aplikací - Enterprise Application Integration (EIS), je množina konceptů, přístupů, metod, technologií, umožňující organizaci vzájemně propojit původně často vzájemně nekompatibilní nezávislé dílčí řešení nebo informační systémy. EAI jako platforma je pak množina nástrojů a technologií umožňující efektivní spolupráci a správu aplikací."[1] s.319


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License