Elektronický podpis

„Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě.“[1]


Bibliography
1. KUNSTOVÁ, Renata. Efektivní správa dokumentů: co nabízí Enterprise Content Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 204 s. ISBN 978-80-247-3257-2 (BROž.).
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License