Elektronické tržiště (e-Marketplace)

"Elektronická obchodní místa nebo-li elektronická tržiště (e-Marketplace) jsou aplikace elektronického podnikání, které v prostředí internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí. Transakce se zde uskutečňují mezi mnoha obchodními partnery, tedy ve vazbách M : N. Vytváří se tak virtuální obchodní komunita s vysoce optimalizovanými řídícími a obchodními procesy mezi širokou škálou obchodních partnerů."[1] s.143


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License