Elektronické podnikání(e-Business)

Elektronické podnikání(e-Business) představuje oblast informatiky, která v sobě zahrnuje souhrn a podporu procesů a vztahů mezi obhodními partnery, spolupracovníky a koncovými zákazníky, uskutečňovaných elektronickými médii. Tyto procesy a vztahy tak v sobě obsahují elektronicky realizovanou výměnu informací, produktů, služeb a provádění transakcí.[1]


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1278-4.
-e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License