Elektronická výměna dat (EDI)

"Elektronická výměna dat (EDI) je způsob výmeny strukturovaných dat (např. objednávek, faktur, dobropisů apod.) na základě dohodnutých standardů zpráv mezi informačními systémy jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků. Je to elektronická výměna strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů."[1] s.190


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.,Podniková informatika. 2. přepr. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License