Early Life Support

„Early Life Support (ELS) provides the opportunity to transition the new or changed service to Service Operations in controlled manner and establish the new service capability and resources. ELS provides appropriate resources to resolve operational and support issues quickly, centrally and locally, to ensure that the users can use the service to support their business activities without unwaranted disruption.“ [1] s. 109

Volně přeloženo:

„Early Life Support poskytuje příležitost zavést novou nebo změněnou službu do provozu kontrolovaným způsobem a nové vlastnosti služby a zdroje. ELS poskytuje vhodné zdroje pro řešení provozních a podpůrných problémů rychle, centrálně i lokálně pro zajištění bezproblémového využívání služby zákazníky.“


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License