e-Government

"e-Government popisuje základní právní a společenský rámec, který určuje stát pro využití elektronických médií v kontaktu s podnikáním nebo s občanem. Jedná se tedy o řízení efektivního využití médií pro poskytování informací, provádění procesů, administrativních úkonů, ale i komunikace uvnitř státní správy. to samo o sobě znamená zjednodušení procesů ve státní správě a přínos pro všechny zúčastněné strany."[1] s.130


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License