Elektronický obchod (e-Commerce)

"E-Commerce jako součást e-Businessu zahrnuje takové aktivity a služby, které podporují prodej produktů a služeb prostřednictvím elektronických médií konečným spotřebitelům. V tomto pojetí zahrnuje e-Commerce dvě dílčí součásti, elektronický marketing (e-Marketing) - tj. prezentaci nabídky a další prodejní aktivity, a elektronikcký nákup (e-Purchasing) - představuje vlastní nákup zboží, služeb konečným spotřebitelem." [1] s.132


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License