Drill down/up

"Jedná se o metodu, používanou při analýzách podnikových dat pomocí OLAP nástrojů. V podstatě se jedná o postupné vnořování z agregovaných informací na nejvyšší úrovni (např. obrat společnosti za rok 2005) až na detailní pohled (např. konkrétní výrobní zakázka v 38. týdnu 2005) a naopak."[1] s.33


Bibliography
1. NOVOTNÝ, Ota. Business intelligence: jak využít bohatství ve vašich datech. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 254 s., ISBN 80-247-1094-3.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License