Downtime

"The time when an IT service or other configuration item is not available during its agreed service time. The availability of an IT service is often calculated from agreed service time
and downtime." [1] s. 297

Překlad
Výpadek / Odstávka
"Období, kdy služba IT nebo konfigurační položka není během dohodnuté provozní doby dostupná. Dostupnost služby IT je často kalkulována z dohodnuté provozní doby služby a
výpadku / odstávky." [2] s. 29


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License