Desktop On-line Analytical Processing (DOLAP)

„DOLAP představuje OLAP řešení, kdy je potřebná OLAP kostka stažena na lokální počítač uživatele. Uživatel pak provádí analytické operace nad touto lokální kostkou a nemusí být připojen k serveru. DOLAP je tak možné využit především pro mobilní aplikace“[1] s.107


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License