Document Type Definition (DTD)

„Document Type Definition, a document that defines in excruciating detail the types of elements, attributes, and attribute values that are permissible in an SGML (and thus HTML or XML) document. Users never see DTD documents, but they are commonly referenced within the <!DOCTYPE> element at the top of a document to define the markup rules followed by the document's content. Anyone may create a custom DTD for their documents, but most HTML documents adhere to one of the W3C-published DTDs.“[1]

Volný překlad:
Document Type Definition (DTD) je dokument, ve kterém jsou detailně popsány typy elementů, atributů a jejich hodnoty, které jsou použitelné v SGML (a tedy HTML nebo XML) dokumentech. Uživatelé nikdy nevidí obsah DTD dokumentů, je na ně odkazováno pomocí elementu <!DOCTYPE>, který se uvádí v hlavičce dokumentu. Slouží k validaci obsahu dokumentu. Kdokoliv si může definovat vlastní DTD, ale většina HTML dokumentů používá jeden z DTD podle standardu W3C.

Bibliography
1. GOODMAN, Dany. Dynamic HTML: the definitive reference. místo neznámé : O'Reilly Media, 2007. 9780596527402, Strana 1285
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License