Distribution Resources Planning (DRP)

„Rozšíření Distribution requirements planning do oblasti plánování klíčových zdrojů v rámci distribuce, tj. velikost skladových prostor, pracovních sil, financí, vozidel apod.“ [1] s.139


Bibliography
1. BASL, J., BLAŽÍČEK, R., Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008, 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License