Disaster recovery

„Disaster recovery is part of business continuity, and deals with the immediate impact of an event. Recovering from a server outage, security breach, or hurricane all fall into this category.“[1] s.4

Volný překlad:
"Zotavení po havárii je součástí zachování kontinuity podnikání a zabývá se bezprostředním dopadem nečekané události. Zotavení po výpadku serveru, z narušení bezpečnosti nebo po hurikánu – to vše spadá do této kategorie."


Bibliography
1. SNEDAKER, Susan. Business continuity. Burlington, MA: Syngress, c2007, 456 s. ISBN 15-974-9172-1.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License