Diagram datových toků (DFD)

"Diagram datových toků (DFD - Data Flow Diagram) je nástroj pro vyjádření modelu toků dat resp. informačních toků v systému. Tento nástroj se používá pro pochopení funkcí systému a pro komunikaci o nich s uživateli systému."[1] s. 262


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License