Denial of Service (DoS)

„Útoky spočívají v tom, že napadený počítač může odmítat poskytovat řádné plnění služeb, které může být např. způsobeno zahlcením zprávami elektronické pošty, ftp přenosy, požadavky na WWW server apod. Jiným možným útokem je blokování poskytovaných služeb, např. vnějších pamětí. Dosahuje se toho buď přetížením služby (typicky webového serveru) automaticky generovanými požadavky s využitím drobných nedokonalostí v implementaci, takže se doba odezvy řádově prodlouží, nebo přímo využitím chyb v aplikaci vedoucích k ukončení procesu nebo pádu celého systému.“ [1] str. 338


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License