Definitive Media Library (DML)

„The Definitive Media Library (DML) is the secure library in which the definitive authorized versions of all media CIs are stored and proected. It stores master copies of versions that have passed quality assurance checks. This library may in reality consist of one or more software libraries or file/storage areas, separate from development, test or live file/store areas. It contains the master copies of all controlled software in organization. The DML should include definitive copies of purchased software (along with licenece documents or information), as well as software developed on site. Master copies of controlled documentation for a system are also stored in the DML in electronic form.“ [1] s. 69

Volně přeloženo:
„The Definitive Media Library je zabezpečená knihovna, v které jsou uložené a chráněny autorizované verze všech médií konfiguračních položek. Jsou zde uloženy master kopie verzí, které prošly zkouškami kvality. Tato knihovna může ve skutečnosti obsahovat jednu nebo více softwarových knihoven nebo úložišť oddělených od prostředí vývoje, testování nebo provozu. Obashuje master kopie veškerého software v organizaci. DML by mělo obsahovat kopie nakoupeného software (spolu s licenčními dokumenty nebo informacemi), stejně tak software vytvořený vlastními silami na místě. Master kopie dokumentace sysému jsou také uloženy v DML v elektronické podobě.“


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License