Datový sklad (DWH)

Bill Inmon definuje Datový sklad (DWH - Data Warehouse) takto:“A data warehouse is a subject-oriented, integrated, time-variant and non-volatile collection of data in support of management’s decision making process.”[1]s.55
Česká verze definice zní: "Datový sklad je integrovaný, subjektově orientovaný, stálý a časově rozlišený souhrn dat, uspořádaný pro podporu potřeb managementu."[2]s.229


Bibliography
1. INMON, B: Building the Data Warehouse (3rd edition), John Wiley and Sons,2002, ISBN 0471081302.
2. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1, str.229.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License