Data Mart (DM)

„Datové tržiště obsahuje podmnožinu dat celého datového skladu. Datové tržiště slouží pro analytické účely určité části organizace. Typicky pro oddělení, pobočku, divizi atd. Organizace tak obvykle mívá více datových tržišť např. pro oddělení marketingu, personalistiky, provozní oddělení apod. Datové tržiště je postaveno na dimenzionálním modelu dat. Dimenzionální struktury pracují na relačním modelu dat, kde jedna tabulka, označovaná jako tabulka faktů, reprezentuje sledované numerické ukazatele (např. počet prodaných kusů, cena apod.). Další tabulky potom reprezentují jednotlivé dimenze (např. Zákazník, Pobočka, Výrobek atd.).“[1] s.96


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License