Data

"Data reprezentují specifické vlastnosti objektů (entit a událostí v reálném světě). Data jsou množinou popisující objekt bez kontextu. Data se stávají informacemi, když je vhodně zpracujeme (strukturujeme) a dodáme za určitým účelem. Data v kontextu jsou informacemi a informace, které jsou použity, jsou znalostí, tzn., že zkušenosti transformují informace do znalosti." [1] s.61

"RAID (redundant array of independent disks, pôvodne redundant array of inexpensive disks) je pamäťová technológia, ktorá vzniká kombináciou diskových jednotiek spojených do jedného logického celku. Dáta sú následne distribuované naprieč týmito diskovými jednotkami jednou z niekoľkých možných ciest nazývanými RAID úrovne, závisiac na tom aká úroveň redudancie a výkonu (pomocou paralelnej komunikácie) je vyžadovaná" [2] [3]


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
2. Donald, L. (2003). MCSA/MCSE 2003 JumpStart Computer and Network Basics (2nd ed.). Glasgow: SYBEX.
3. Howe, Denis, ed. Redundant Arrays of Independent Disks from FOLDOC. Imperial College Department of Computing. http://foldoc.org/RAID. Retrieved 2011-11-10
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License