Customer Relationship Management (CRM)

"Řízení vztahů se zákazníky (CRM - Customer Relationship Management) představuje komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů, určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických služeb."[1] s.165


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License