Corporate Performace Management

"CPM (Corporate Performance Management) představuje vzájemně provázaný komplex metod, metrik, podnikových procesů a manažerských aplikací, které jsou určeny pro plánování, analýzy a monitorování výkonnosti celého podniku." [1] s.257


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License