Configuration Management Database (CMDB)

„A database used to store Configuration records throughout their lifecycle. The Configuration Management System maintains one or more CMDBs and each CMDB stores attributes of CIs, and Relationships with other CIs.“[1] s. 230

Volný překlad:
„Databáze, která se využívá k uložení Configuration Records v průběhu jejich živtotního cyklu. Jedna nebo více těchto databází jsou využívány Configuration Management systémem. Každá CMDB obsahuje atributy Configuration items (CI) a vztahy s ostatními CI.“


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7,
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License