Computer Aided Software/System Engineering (CASE)

"Computer Aided Software/System Engineering (CASE) je komplex počítačových nástrojů pro podporu analýzy, návrhu a implementace IS/ICT a dalších činností souvisejících s jeho vývojem." [1] s.48

"Unified Modeling Language (UML) je štandardizovaný univerzálny modelovací jazyk v oblasti objektovo orientovaného softvérového inžinierstva. Tento štandard je spravovaný a vytvorený skupinou Object Management Group." [2]


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z., Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada, 2009, 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
2. FAQ. UML Forum [online]. [cit. 2012-03-29]. Dostupné z: http://www.uml-forum.com/FAQ.htm
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License