Competitive Intelligence

"Competitive Intelligence (zkráceně CI) je systematický a etický program pro získávání, analyzování a řízení externích informací, které mohou mít vliv na podnikové plány, rozhodování a jeho činnost."[1] s.79


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License