COBIT

COBIT = Control Objectives for Information and related Technology

"COBIT is an IT governance framework and supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT enables clear policy development and good practice for IT control throughout organizations. COBIT emphasizes regulatory compliance, helps organizations to increase the value attained from IT, enables alignment and simplifies implementation of the COBIT framework." [1]

Překlad:
COBIT je systém pro IT Governance a podpůrná sada nástrojů, která umožňuje manažerům překlenout propast mezi požadavky na řízení a kontrolu, technickými problémy a obchodními riziky. COBIT umožňuje jasný policy development a osvědčenou metodu pro řízení IT v celých organizacích. COBIT zdůrazňuje dodržování regulací, pomáhá organizacím zvyšovat hodnotu dosahovanou z IT, umožňuje přizpůsobení a zjednodušuje implementaci rámce COBIT.


Bibliography
1. COBIT Framework for IT Governance and Control. ISACA. Information Technology - Information Security – Information Assurance: ISACA [online]. 2012 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: http://www.isaca.org/KNOWLEDGE-CENTER/COBIT/Pages/Overview.aspx

Další relevantní zdroje:
Popis kontrolního rámce COBIT na stránkách ITIL.cz

_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License