Cloud computing

Státní instituce pro standardy a technologie definuje Cloud computing jako: "Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models.
Essential Characteristics: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service.
Service Models: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS).
Deployment Models: Private cloud, Community cloud, Public cloud, Hybrid cloud." [1] s.2

Volný překlad: "Cloud computing je model, který umožňuje všudypřítomný, pohodlný, on-demand přístup přes síť ke sdíleným konfigurovatelným výpočetním zdrojům (např. sítím, serverům, datovým úložištím, aplikacím a službám), které mohou být rychle zprovozněny a nasazeny s minimálním úsilím na jejich správu nebo interakci s poskytovatelem služeb. Tento cloud model se skládá z pěti základních charakteristik, třech modelů služeb a čtyř modelů nasazení.
Základní charakteristiky: On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service.
Modely služeb: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS).
Modely nasazení: Private cloud, Community cloud, Public cloud, Hybrid cloud."


Bibliography
1. MELL, Peter a Timothy GRANCE. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Computer Security Division: Information Technology Laboratory [online]. Gaithersburg: U.S. Department of Commerce, September 2011 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License