Činnost

"Činnost, úkol nebo aktivita je měřitelná jednotka práce, jejímž účelem je transformace vstupního prvku do předem definovaného výstupu."[1] s. 15

Bibliography
1. SVOZILOVÁ, A. Zlepšování podnikových procesů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3938-0
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License