Change Management (ITSM)

"IT service management (ITSM) is an integrated process approach that enables an IT organization to deliver services that meet business and customer requirements."[1] s. 1

Překlad termínu:
IT Service Management (ITSM) je integrovaným procesním přístupem, který umožňuje IT organizaci poskytovat služby, které splňují, jak požadavky podnikání, tak požadavky zákazníka.


Bibliography
1. KNAPP, Donna. The ITSm process design guide: developing, reengineering, and improving IT service management. 1st ed. Ft. Lauderdale, FL: J. Ross Pub., c2010, s. 1. ISBN 978-1604270495.
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License