Change Advisory Board (CAB)

„The Change Advisory Board is a body that exists to support the authorization of changes and to assist Change Management in the assessment and prioritization of changes. As and when a CAB is convened, members should be chosen who are capable of ensuring that all changes within the scope of the CAB are adequately assessed from both a business and a technical viewpoint. The CAB may be asked to consider and recommend the adoption or rejection for changes appropriate for higher level authorization and the recommendations will be submitted to the appropriate change authority.“[1] s. 58

Volně přeloženo:
„Change Advisory Board je skupina lidí, jejímž cílem je podpora autorizace změn a asistence Change managementu v hodnocení a prioritizaci změn. Při sestavování CAB by měli být členové vybíráni podle toho, jak je kdo schopný zajistit, že všechny změny ve scopu jsou adekvátně zhodnoceny jak po stránce byznysu, tak i po stránce technické. CAB může být požádána, aby zvážila a doporučila přijetí nebo zamítnutí změn vhodných pro autorizaci vyšší úrovně a aby doporučení byla podána vhodné autoritě změn.“


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License